ÇKS MATPLAST SİLİKONLU BOYA

ÇKS MATPLAST SİLİKONLU BOYA

ÇKS MATPLAST SİLİKONLU BOYA

SKU: 40325

AKRİLİK ESASLI SİLİKONLU MAT İÇ CEPHE BOYASI - ÜRÜN NR-40325

  • Özellikler
  • Belgeler
ÇKS MATPLAST SİLİKONLU
-İNCE SIVALI, SATEN ALÇI VEYA MACUN ÇEKİLMİŞ YÜZEYLERE DEKORATİF AMAÇLI KULLANILIR.
-AKRİLİK ESASLI SİLİKONLU MAT İÇ CEPHE BOYASI
 
UYGULAMA ÖNCESİ YÜZEY HAZIRLIĞI
Yüzeyde eski, gevşek, kabarmış boya tabakası varsa temizlenmelidir. Yüzeydeki çatlaklar akrilik esaslı macunla doldurulmalıdır. Yeni boyanacak ham yüzeylerde, özellikle kireç boyalı yüzeylerde uygulama yapılmadan önce yüzey ÇKS Ustam Astar veya ÇKS Ultra Binder ile doyurulmalıdır. Boya veya astar uygulanacak yüzeyler kesinlikle temiz, kuru ve tozdan arındırılmış olmalı, ayrıca uygulama ortamında aşırı rüzgar veya hava akımı olmamalıdır.
Uygulama sırasında yüzey ve ortam sıcaklığı +5 ile +30˚C arasında olmasına dikkat ediniz.
Kullanmadan önce boyayı iyice karıştırınız ve başka boyalarla karıştırmayınız.
 
UYGULAMA

Yüzey hazırlığı tamamlandıktan (astar uygulaması yapıldıysa 2 saat) sonra ÇKS Matplast Silikonlu birinci kat için %20, ikinci kat için %15 oranında su ile inceltilip katlar arasında 2 saat bekleyerek rulo veya fırça ile iki kat uygulanır.
 
Sarfiyat :
Yüzeye bağlı olarak 1 Kg ile 10-12 m2/kg alan tek kat boyanır.
 
UYGULAMA SONRASI

ÇKS Matplast Silikonlu uygulanan yüzeyler 3 gün süreyle fiziksel darbelerden ve 24 saat süreyle yağmur, kar, don, aşırı sıcaklıktan korunmalıdır. Her uygulamadan sonra fırça ve rulonuzu su ile temizleyin.
 
DEPOLAMA ŞARTLARI
Direkt güneş ışınları, yağmur, kar, aşırı sıcaklık, nem ve dondan koruyunuz. Bu şartlar altında açılmamış orijinal ambalajında depolama ömrü 2 yıldır.
 
UYGULAMA SICAKLIĞI

5˚C ile 30˚C arasında depolanmalıdır.
ÇKS  ULTRABINDER   1-7
TANIM:
Akrilik emülsiyon esaslı , izolasyon amaçlı olarak kullanılan nem önleyici konsantre astardır.
UYGULAMA ALANLARI : ÇKS ULTRABINDER sıva yapılmış her türlü beton ,gaz beton , briket ,eternit gibi yapı elemanlarının son kat boya ile boyanmadan önce  solvent bazlı boyadan (zımpara yapılarak) su bazlı boyaya  geçişlerde astar olarak güvenle kullanılır.
UYGULAMA ÖNCESİ :
Uygulama yapılacak yüzeyde gevşek , kabarmış  alanlar temizlenmelidir.
Yüzeydeki kırık ve çatlaklar akrilik esaslı macun , alçı veya beyaz çimento ile tamir edilmelidir.
Uygulama yapılacak yüzeyler kesinlikle temiz, kuru ve tozdan arındırılmış olmalıdır.
Uygulama ortamında aşırı rüzgar veya hava akımı olmamalıdır.
Uygulama sırasında yüzey ortam sıcaklığı +5 ile +30 °C arasında olmasına dikkat edilmelidir.
UYGULAMA :
Uygulamadan önce ÇKS ULTRABINDER karıştırıcı yardımı ile iyice karıştırınız . Başka astar ve baya ile karıştırmayınız)
İNCELTME:
Yüzey hazırlığı tamamlandıktan sonra ; izolasyon amaçlı kullanımda %20 oranında su ile incelterek rulo veya fırça ile iki kat katlar arası (2 saat bekletilerek ) uygulanır . Ham sıva veya kireç badanalı yüzeylerde 4 kat su ile , eski boyalı yüzeylere uygulamada 7 kat su ile incelterek fırça veya rulo ile tek kat uygulanır.
KURUMA   :  +26 °C de dokunma kuruması 6 saat .  Son kuruma 12 saat.
SARFİYAT : eski boyalı yüzeylere uygulamada 12-14 m² /LT
UYGULAMA SONRASI : ÇKS ULTRABINDER uygulanan ve 12 saat sonra son kat uygulaması yapılan yüzeyler  24 saat süreyle yağmur , kar , don , aşırı sıcak ve fiziksel darbelerden korunmalıdır.
Astarı kesinlikle kanalizasyon ve su kanallarına boşaltmayınız .
Artan ASTAR ın imhası ve diğer konularla ilgili olarak en yakın ÇKS bayii ’ne baş vurunuz.
 
Taşımacılık Bilgisi : ADR-RID ve IMDG taşımacılığı› kapsamına girmemektedir.
Depolama şartlar› : Direkt güneş ışınları, yağmur, kar, aşırı sıcaklık, nem ve dondan koruyunuz. Depolama şartlarına uymak koşulu ile; açılmamış , orjinal ambalajında 2 yıl depolanabilir.
Depolama Sıcaklığı : Oda sıcaklığında depolanmalıdır.
Donma Derecesi : Donmaktan Koruyunuz.
Bağıl Nem : 23±20C, %50±5 reel rutubet
Sağlık, Güvenlik ve Çevre Bilgileri R22 : Yutulması halinde sağlığa zararlıdır. S2 : Çocukların ulaşabileceği yerlerden uzak tutunuz.
S3/7 : Kabı, serin bir yerde ve ağzı sıkıca kapalı olarak muhafaza ediniz. S24/25 : Göz ve cilt temasından sakınınız.
S29 : Kanalizasyona atmayınız. S46 : Yutulması halinde hemen bir doktora başvurunuz, kabı  veya etiketi gösteriniz.