İnternet Sitesi Aydınlatma Metni

İnternet Sitesi Aydınlatma Metni

ÇKS KİMYA SANAYİ ve TİCARET A.Ş.

İŞ SÜREÇLERİNE İLİŞKİN

İNTERNET SİTESİ GENEL AYDINLATMA METNİ

VERİ SORUMLUSUNUN KİMLİĞİ

ÇKS Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş. (“Şirket”),yürütmekte olduğu faaliyetler nedeniyle kişisel verilerinizin işlenmesinde 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”)’na uygun olarak her türlü teknik ve hukuki tedbiri almaktadır. İlgili kişiler, kişisel verilerinin işlenmesi, üçüncü kişilere aktarılması, kişisel veri toplamanın hukuki sebepleri ile KVKK’da yer alan hakları konularında detaylı bilgiye aşağıdaki aydınlatma metninden ulaşabilirler.

Veri Sorumlusunun Kimliği

Mersis No : 0258002174400014

İnternet Adresi : http://www.ckskimya-as.com

Telefon Numarası : 0216 465 64 07

E-Posta Adresi : info@ckskimya-as.com

Adres : Kanlıca Mah.Nuri Bey Sok. No :15 Beykoz/ İSTANBUL

İŞLENEBİLECEK KİŞİSEL VERİLERİNİZ

Bu kapsamda kişisel veri olarak aşağıda yer alan veriler toplanmaktadır;

Kimlik Verisi  :Kişi kimliğine dair bilgilerin bulunduğu veri grubudur. (Ad soyad, TC Kimlik No, imza, anne adı, baba adı, doğum yeri, doğum tarihi, nüfusa kayıtlı olduğu yer (il/ilçe/mahalle), nüfus cüzdanı seri ve no, aile sıra no, Cilt ve sıra no, medeni hal, kimlik kayıt numaraları, veriliş nedeni/ yeri/tarihi, nüfus cüzdanı, ehliyet ve pasaport fotokopisi, bakmakla yükümlü olunan kişiler, cinsiyet, uyruk, sgk no, vergi numarası, ruhsat fotokopisi, çalışan kartı, cinsiyet,

İletişim Verisi :Kişiye ulaşmak için kullanılabilecek veri grubudur.

Telefon (ev/cep), adres,adres numarası, e- posta adresi

Sağlık Verisi   :Kişinin sağlık bilgilerinin bulunduğu veri grubudur.

Psikolojik testler ve sonuçları, değerlendirme ölçekleri (projektif ve nöropsikolojik değerlendirmeler), kullanılan ilaçlar, hastalık öyküsü, alkol ve sigara kullanımı, tanı, epikriz, anamnez, istirahat raporları, durum bildirir raporları, reçete, ilaç raporları, Aile bireyleri genetik hastalık bilgisi, laboratuvar sonuçları, doktor analiz ve yorumları, Sağlık raporları, Hamilelik durumu, sakatlık durumu,

Görsel/İşitsel Veri: Kişiye ait görsel ve işitsel verilerin bulunduğu veri grubudur.

Fotoğraf, kamera kaydı, ehliyet/kimlik fotokopisi/taraması

Finansal Veri: Kişinin finansal bilgilerinin bulunduğu veri grubudur.

Banka hesap no, iban no, kart bilgisi, banka adı, fatura, cari hesap, Sigorta poliçe pilgileri

İmza Verisi: Kişiye ait imza bilgilerinin bulunduğu veri grubudur.

Islak İmza, e-imza, imza fotokopisi/taraması, Kimlik fotokopisi, imza sirküleri/beyannamesi

Mesleki Veriler: Kişinin mesleğine ait bilgilerin bulunduğu veri grubudur.

Çalıştığı kurum, meslek bilgisi

Eğitim Verisi: Kişiye ait eğitim verilerinin bulunduğu veri grubudur.

Okul, eğitim bilgileri,

Çalışma Verisi: Çalışılan şirket, departman ve pozisyon bilgisi,

Aile ve Yakını Verisi: Yakınlarının adı-soyadı, numarası, TC Kimlik numarası

 

 

 

Hukuki İşlem: Resmi kurum ve kuruluşlar ile yapılan yazışmalar, icra takip dosyalarına ilişkin dosya ve borç bilgileri

Diğer: İnsan Kaynakları sekmesinden yapılan başvurular için başvurulan pozisyon, başvuru yapılan merkez ve tarafınızca yüklenmesi halinde özgeçmiş, askerlik durum bilgisi,

Web sitesi: Log kayıtları, tarayıcı verileri ile oturum çerezleri

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMACI

Kişisel Verileriniz, Şirketimiz tarafından aşağıda belirtilen amaçlar doğrultusunda ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla işlenebilir. 

193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu, 488 sayılı Damga Vergisi Kanunu, 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu ve yukarıda sayılan mevzuatlarla sınırlı olmamak kaydıyla yasal yükümlülüklerin ve gerekliliklerin yerine getirilmesi amacıyla işlenmektedir.  

193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu, 488 sayılı Damga Vergisi Kanunu, 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu ve yürürlükteki ilgili mevzuatlar, kanunlar, yönetmelikler ve tebliğler uyarınca yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla, özellikle; 

 • Fatura kayıtlarının tutulması 

Sözleşmenin kurulması ve ifası amacıyla, özellikle;


 

 • Satış süreçlerinin yürütülmesi,

 • Satılan ürün takibinin yapılması,

 • Müşteri finansal durum sorgulamasının yapılması,

 • Toplu ödemelerin gerçekleştirilmesi,

 • Finansal takiplerin yapılması,

 • Nakliye işlemlerinin gerçekleştirilmesi,

 • Teminat takibi ve risk değerlendirmelerinin yapılması,

 • Müşteriden sipariş alınması ve takibinin yapılması,

 • Cari hesap takibi ve risk değerlendirmelerinin yapılması,

 • Borç-alacak işlemlerinin gerçekleştirilmesi,

 • Kantar işlemleri takibinin yapılması,

 • Prim hesaplamalarının yapılması,

 • Fiyat politikasının belirlenmesi ve satılan ürün fiyatları takibinin yapılması,

 • Çek takibinin yapılması ve iade edilecek çeklerin bildirilmesi,

 • Müşteri memnuniyeti süreçlerinin yürütülmesi,

 • Fiyat teklifi verilmesi,

 • Cari hesap açılması,

 • Cari hesap kartında müşterilere ait form tasarımları oluşturulması,

 • Müşterilerin işlemler hakkında bilgilendirilmesi,

 • Ödeme takibinin yapılması,

 • Fatura düzenlenmesi,

 • Tahsilat makbuzu kesilmesi,

 • Müşteriye ait nakliye araçları takibinin yapılması, 

 • Müşteri limit takibinin yapılması,

 • Müşterilere ait cari hesap bilgilerini üst yönetim ile paylaşılması 

Bir hakkın tesis edilmesi, kullandırılması ve korunması, Şirketimiz politikalarının uygulanması amacıyla, özellikle; 


 

 • Yasal ve düzenleyici gereksinimlerin yerine getirilmesi,

 • Müşteri şikâyeti takibinin yapılması,

 • Müşteri ziyaretlerinin gerçekleştirilmesi 

 • Satın aldığınız hizmetlerimiz/ürünlerimiz karşılığında faturalandırmalar ve yasal süreçlerle ödemeler,

 • Merkezimizin iç işleyişinin planlanması ve yürütülmesi,

 • Müşteri memnuniyetinin ölçülmesi,

 • Risk Yönetimi ve kalite geliştirme faaliyetlerinin planlanması ve yapılması,

 • Kalite ve verimlilik çalışmalar, raporları,

 • İlgili Mevzuat gereği saklanması gereken sağlık verilerinize ilişkin bilgileri muhafaza etme, saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi,

 • Görevlendirme süreçlerinin yürütülmesi,

 • Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi ve mahkeme kararlarının yerine getirilmesi,

 • Mevzuat gereği kurumlarca öngörülen bilgi saklama, raporlama ve bilgilendirme yükümlülükleri

 • Bilgi güvenliği süreçlerinin planlanması, denetimi ve icrası,

 • Kurumsal iletişim faaliyetlerinin planlanması ve icrası,

 • Evrak işlerinin yürütülmesi ve takibi,

 • Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi,

 • Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi,

 • İş faaliyetlerinin yürütülmesi ve denetimi, İş sürekliliğinin sağlanması faaliyetlerinin yürütülmesi, iş süreçlerinin iyileştirilmesine yönelik önerilerin alınması ve değerlendirilmesi,

 • İnternet sitesinin işlevselliğini ve performansını artırmak yoluyla sizlere sunulan hizmetleri geliştirmek,

 • İnternet sitesini iyileştirmek ve internet sitesi üzerinden yeni özellikler sunmak ve sunulan özellikleri sizlerin tercihlerine göre kişiselleştirmek, İnternet sitesinin sizin ve kurumun hukuki ve ticari güvenliğinin teminini sağlamak,

 • Mal/hizmet satın alım süreçlerinin yürütülmesi,

 • Mal/hizmet satış sonrası destek hizmetlerinin yürütülmesi, Müşteri ilişkileri yönetim süreçlerinin yönetilmesi, Müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi, reklam, pazarlama ve analiz çalışmalarının yürütülmesi, reklam kampanya promosyon süreçlerinin yürütülmesi,

 • Risk yönetimi süreçlerinin yürütülmesi,

 • Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi,

 • Stratejik planlama faaliyetlerinin yürütülmesi,

 • Saklama arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi,

 • Talep ve şikâyetlerin takibi,

 • Ücret politikasının yürütülmesi,

 • Ürün ve hizmetlerin pazarlama süreçlerinin yürütülmesi,

 • Veri sorumlusu operasyonlarının güvenliğinin temini,

 • Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi,

 • Yönetim faaliyetlerinin yürütülmesi.

 • Kurumsal telefon iletişiminde,

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN YURTİÇİ AKTARILMASI

Kişisel verileriniz; yukarıda açıklanan amaçlar doğrultusunda ve 6698 sayılı Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde, gerekli güvenlik önlemleri alınarak, Sosyal Güvenlik Kurumu, Sağlık Bakanlığı, İl Sağlık Müdürlüğü, Cumhuriyet Başsavcılıkları, Mahkeme ve icra müdürlükleri kapsamında ilgili Kurum ve Kuruluşlarla, anlaşmalı olduğumuz laboratuvarlarla, bağlı ortaklıklarımızla, anlaşmalı hekimlerimizle, İnternet üzerinden online hizmetlerle etkin hizmet verebilmek için online hizmet birimlerine, Hukuki yükümlülüklerimiz ve savunma hakkımız kapsamında ilgili resmi makamlarla paylaşabiliyoruz.. Kişisel Verileriniz, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu, 488 sayılı Damga Vergisi Kanunu, 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu ve yukarıda sayılan mevzuatlarla sınırlı olmamak kaydıyla yasal yükümlülüklerin ve sözleşme gerekliliklerinin yerine getirilmesi amacıyla; yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına, Şirketimizin ilgili tedarikçilerine, iş ortaklarına, iştirak ve bağlık ortaklıklara aktarılabilmektedir.

 

KİŞİSEL VERİ TOPLAMANIN YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

Veri sorumlusu olarak yasal yükümlülükleri yerine getirmek, faaliyetleri yürütmek,  merkez meşru menfaatlerini korumak, sağlık, tedavi ve tanı konulması amacıyla ve kanunlarda öngörülen nedenlerle; kişiden bizzat veya web sitesi/telefon vasıtasıyla talep edilen veya  kişilerin paylaşmayı tercih ettiğiniz kişisel veriler, e-posta vasıtasıyla ve yukarıda belirtilen hukuki sebeplere dayanarak toplanmaktadır.

Bu süreçte toplanan kişisel veriler; yukarıda sayılan süreçleri gerçekleştirebilmek amacıyla, sağlık hizmetlerinin ifasında ki yasal  gereklilikler çerçevesinde etkin ve verimli olarak gerçekleştirilmesi, özen yükümlülüğünün yerine getirilmesi ve ticari/ işletme faaliyetlerini yürütebilmek sebebiyle, fiziki ve elektronik ortamda Kanun ile belirlenmiş şekilde güvenli bir biçimde toplanmaktadır.

Bu çerçevede kişisel veriler, yukarıda belirtilen amaçlarla;  6698 sayılı Kanun’un 5/2-c; sözleşmenin kurulması ve gereğinin yerine getirilmesi, md.5/2-ç doğrultusunda hukuki yükümlülüklere uyabilmek, md.5/2-f doğrultusunda şirketin meşru menfaatleri çerçevesinde, ve faaliyet konusu doğrultusunda 6. Maddede belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dâhilinde ve gerekli durumlarda da açık rızanıza dayanarak bu amaçlar ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde işlenmektedir.

 

 

İLGİLİ KİŞİNİN HAKLARI

KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN 6698 SAYILI KANUN’UN 11. MADDESİNDE SAYILAN HAKLARI

Kişisel veri sahipleri ,

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

 • Kişisel veri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

 • Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme

haklarına sahiptir. Haklarınıza ilişkin taleplerinizi Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’e uygun bir şekilde iletebilirsiniz. Talepleriz en kısa sürede ve nihayetinde en geç otuz (30) gün içerisinde ücretsiz olarak değerlendirilip karara bağlanacaktır. Değerlendirme ve karar verme işleminin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi durumunda Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret esas alınacaktır. 

 

 

Başvuru yöntemi

Başvurunun Yapılacağı Adres

Gönderimde belirtilecek bilgi

Şahsen başvuru

Kanlıca Mah.Nuri Bey Sok.

No :15 Beykoz/ İSTANBUL

Zarfın üzerine “KVKK Bilgi Talebi”

Noter yoluyla

Kanlıca Mah.Nuri Bey Sok.

No :15 Beykoz/ İSTANBUL

Zarfın üzerine “KVKK Bilgi Talebi”

Güveni e-posta

  ckskimya@hs01.kep.tr

E-posta konu kısmına “KVKK Bilgi Talebi”

Kayıtlı e-posta adresiniz ile

info@ckskimya-as.com

E-posta konu kısmına “KVKK Bilgi Talebi

 

 • Başvurunuzu açık, anlaşır bir şekilde ve kimlik ve adres bilgilerini tespit edici belgeleri de ekleyerek, yazılı ve ıslak imzalı olarak elden, yukarıda belirtilen şekillerde ÇKS Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş. ’ne ulaştırmanız gerekmektedir.

 

KİŞİSEL VERİLERİN SAKLANMASI:

Kişisel veriler, işlenme amaçlarının gerektirdiği süreler boyunca saklanabilmektedir. Başka bir gerekçe veya hukuki sebep olmaması, uluslararası yasa veya düzenlemenin bulunmaması ve sözleşmelerden kaynaklı zorunlulukların ortadan kalkması halinde işlenme amaçları ortadan kalkan kişisel veriler silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir.

BİLGİLERİN GÜNCELLENMESİ TALEBİ

Verisi işlenen kişilerin elde edilen ve işlenen kişisel verilerinin doğru ve gerektiğinde güncel olması gerekmektedir. Bu nedenle, kişisel verilerinde herhangi bir değişiklik meydana gelen kişiler , bu hususu Merkezin ilgili birimine bildirmelidir.